گزارش ویدیویی از ضیافت افطاری GSS – رمضان ۱۳۹۶

گزارش ویدیویی از ضیافت افطاری مجموعه شرکت های گرایش تازه کیش (GSS) که در ۲۹ و ۳۰ خردادماه ۱۳۹۶ برگزار گردید.